Praktijkfilosofie

Wij streven naar een langdurige tandarts – patiëntenrelatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wij proberen voor iedere patient een behandelplan te maken dat past bij de wensen van patiënt. Daarbij kijken wij niet alleen naar de huidige situatie. We proberen ook in te schatten wat er de komende jaren is te verwachten. We proberen, binnen de mogelijkheden en wensen van de patiënt, een zo duurzaammogelijke situatie te creëren. Dit doen we door bijvoorbeeld gebruik te maken van hoogwaardige lichaamsvriendelijke materialen (sinds 1995 gebruiken wij geen amalgaam meer). Behandelingsmethoden, apparatuur en materialen worden afgestemd op de nieuwste wetenschappelijkeinzichten.

Wij streven naar een zo goed mogelijke behandeling. Hierbij hoort ook goede nazorg, een goede klachtenregeling en behandeling van spoedklachten. Als patiënt kunt u met pijn dezelfde dag nog geholpen worden.

Wij vinden duurzaam ondernemen belangrijk. Zo hebben wij zonnepanelen op het dak laten plaatsen, die ons nu deels voorzien in onze elektriciteitsbehoefte. Ook is het grootste deel van de praktijk voorzien van LED-verlichting.