Behandeling

Tandartspraktijk Johan Huizingalaan

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • De te verwachten resultaten
  • De risico´s van een behandeling
  • Het aantal behandelingen
  • De duur van de behandelingen
  • De kosten van de behandelingen
  • Alternatieve behandelingen

Informatie over de behandelingen en ingrepen.

Algemene informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Hieronder een aantal behandelmogelijkheden zoals wij die binnen de praktijk uitvoeren:

Contact opnemen

Digitale 3D mondscanner voor facings, inlay’s, kronen en bruggen.

Sinds 2018 werken wij met een mondscanner om digitale afdrukken te kunnen maken voor facings, inlay’s, kronen en bruggen. Deze mondscanner visualiseert door middel van vele aaneengeschakelde foto’s een driedimensionaal (3D) beeld van de mond. Vervolgens wordt deze scan digitaal doorgestuurd. Door de precisie van deze beelden worden de werkstukken, na gemaakt te zijn door speciale digitale freesmachines bij een erkend tandtechnisch laboratorium, terug aangeleverd bij ons.

Vanwege de nauwkeurigheid van de scan en de digitale vervaardiging van het werkstuk, geeft dit een nog preciezere weergave van de situatie dan eerder met “happen” werd bereikt. Hierdoor sluit de facing, inlay, kroon of brug dan ook perfect aan op het bewerkte gebitselement.
Het grote voordeel voor u is dat “happen” in afdrukmateriaal hierdoor niet meer nodig is.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.