KNMT Praktijkvisitatie: werken aan goede mondzorg

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, hebben wij ons laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • of de cliënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van de visitatie hebben wij een rapport ontvangen met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kunnen wij verder werken aan het verbeteren van de door ons geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

Wij hebben ook een certificaat van deelname aan visitatie ontvangen. Op dit certificaat staat de datum van de visitatie vermeld en welke tandartsen en hebben deelgenomen.