Coronavirus (COVID-19)

Op maandag 16 maart hebben wij op advies van de mondzorgkoepels onze reguliere mondzorg gestaakt, om het risico op verspreiding van het virus te beperken. Wel zijn wij opengebleven voor spoedeisende mondzorg.
Door verschillende partijen is er nagedacht over hoe we de reguliere mondzorg op een zo veilig mogelijke manier kunnen aanbieden. Het resultaat is een duidelijke richtlijn waarbinnen reguliere mondzorg op een goede manier kan worden aangeboden. 
Wij hebben de tijd genomen om de praktijk op te frissen en om de aanpassingen die worden aanbevolen in de richtlijn zorgvuldig door te voeren binnen de praktijk. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe taakverdeling gemaakt en is de planning veranderd.
Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij sinds dinsdag 28 april de deuren weer hebben geopend voor de reguliere mondzorg. 

De afspraken die nog gepland staan, gaan vanuit onze kant in principe door. Echter, het is mogelijk dat we contact met u opnemen om deze reeds geplande afspraken toch te wijzigen. Dit om alle genomen maatregelen zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Het beleid dat gevoerd wordt is dat wij enkel mensen in de praktijk toelaten waarvan wij met vrij grote zekerheid kunnen zeggen dat ze geen corona hebben of dragen.
Heeft u een afspraak en beantwoordt u één of meerdere van de volgende vragen me ‘ja’, dan verzoeken wij u om uw afspraak (kosteloos) te annuleren. 

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten / gezinsleden met corona? 
 • Ben u genezen van corona korter dan 2 weken geleden? 
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (>38,0oC)? 
 • Heeft u huisgenoten / gezinsleden met deze symptomen? 
 • Bent u in thuisisolatie? 
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking? 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen om uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna om uw gezicht niet meer aan te raken. Ook zaken zoals mobiele telefoons verzoeken wij niet meer aan te raken. In de wachtruimte proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Hierdoor kan het voorkomen dat u even buiten moet wachten. Om het wachten zo aangenaam mogelijk te maken, zijn er ook buiten zitplaatsen gecreëerd. 

Als u naar uw afspraak bij ons in de praktijk komt, willen wij u het volgende vragen: 

 • Kom niet te vroeg. Dus bij voorkeur vlak voor de afspraaktijd binnenkomen. 
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen. 
 • Poets uw tanden thuis. Het toilet zal omwille van de hygiëne voorlopig gesloten zijn. 
 • Volg de instructies van ons personeel op. 
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk, vervolgafspraken worden telefonisch met u gemaakt. 

In de mondzorg zijn wij reeds gewend om te gaan met infectiepreventie en geldt er al lange tijd een richtlijn voor infectiepreventie. Door te werken volgens deze voor ons bekende richtlijn in combinatie met de bovenstaande maatregelen zijn wij ervan overtuigd u goede en veilige mondzorg te kunnen verlenen. 

Wij zullen geen handen schudden, maar we ontvangen u met een glimlach.